استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری است

استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری است
نایب رئیس بانوان فدراسیون آمادگی جسمانی در واکنش به رفتار مسئولین فدراسیون ورزش‌های همگانی گفت: این نوع برخوردهایی که از مسئولین فدراسیون دیده می‌شود، حرفه‌ای و مدیریتی نیست و فدراسیون همگانی به جای دامن زدن به مشکلات و درگیر کردن مردم باید شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که هر دو فدراسیون باهم در راستای همگانی کردن ورزش در جامعه گام بردارند. دکتر مریم منظمی با اشاره به اینکه تمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند، فقط یک بیانیه اعلام کرده‌اند که غیرقابل استناد است. دسته‌بندیخبرهای ورزشیکلید‌واژهدکتر مریم منظمیفدراسیون ورزش های همگانیورزش همگانی232 بازدید
فدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی نداردفدراسیون آمادگی جسمانی قابلیت درآمدزایی و خودکفایی را دارد و نیازمند بودجه زیادی نیست...شنبه 19 شهريور 1401
آمادگی جسمانی زیر مجموعه ورزش همگانی نیستآمادگی جسمانی در تمامی کشورهای دنیا مستقل است و در هیچ جای دنیا زیرمجموعه ورزش‌های همگانی، فعالیت نمی‌کند...شنبه 19 شهريور 1401
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...چهارشنبه 9 شهريور 1401
جهشی بزرگ در ورزش همگانیوزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...پنجشنبه 3 شهريور 1401
یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانیآمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند...پنجشنبه 3 شهريور 1401
فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شدآمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید، با تصمیم وزارت ورزش به یک فدراسیون مستقل تبدیل شد...دوشنبه 31 مرداد 1401