30 دقیقه برنامه هیت هرمی با تردمیل

30 دقیقه برنامه هیت هرمی با تردمیل
یکی از دلایل عدم استفاده از تردمیل در منازل افراد، نداشتن یک برنامه مدون برای تمرین با این دستگاه می‌باشد. در صورتیکه شما یک فرد سالم، با محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال، با قد ۱۶۵ تا ۱۷۵ سانتی‌متر و با وزنی در حدود ۷۰ تا ۸۵ کیلوگرم هستید، می‌توانید برای افزایش توان قلبی و کاهش وزن استفاده نمائید. زمان = 0:00 - 3:00؛ سرعت = 3.5؛ شیب = 3.0 زمان = 3:00 - 8:00؛ سرعت = 5.0؛ شیب = 1.0 زمان = 8:00 - 10:00؛ سرعت = 5.5؛ شیب = 1.0 زمان = 10:00 - 14:00؛ سرعت = 6.0؛ شیب = 0.0 زمان = 14:00 - 16:00؛ سرعت = 8.0؛ شیب = 0.0 زمان = 16:00 - 20:00؛ سرعت = 6.0؛ شیب = 0.0 زمان = 20:00 - 22:00؛ سرعت = 5.5؛ شیب = 1.0 زمان = 22:00 - 27:00؛ سرعت = 5.0؛ شیب = 1.0 زمان = 27:00 - 29:00؛ سرعت = 3.5؛ شیب = 3.0 زمان = 29:00 - 30:00؛ سرعت = 4.0؛ شیب = 0.0 نکته ۱: بهتر است این تمرین را در انتهای تمرینات قدرتی و تمام بدن (فول بادی) انجام دهید تا تاثیرات بهتری را شاهد باشید. نکته ۲: سرعت، مدت زمان و شیب تردمیل در این برنامه، می‌تواند برای تمامی سنین، مناسب نباشد. همچنین این برنامه، به شما یک چارچوب و قالب برای شخصی سازی برنامه در تمرین بعدی می‌دهد. پیشنهاد: درصورتی که تمایل دارید، می‌توانید یک بار، این برنامه را اجرا نمائید و در تمرینات بعدی، تغییراتی را با حفظ قالب کلی در آن بدهید. نکته ۳: با توجه به شدت چربی سوز خود، می‌توانید سرعت‌های حداکثر را جابه‌جا کنید. پ.ن: اگر سوالی در مورد تغییرات برنامه خود دارید، میتوانید داخل سایت ثبت نام کنید و سوال خود را زیر همین پست کامنت کنید. vayasport.comدسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهبرنامهتمرینکاهش وزنهوازیHIITچربی سوزیلاغر شدنتناسب انداملاغری916 بازدید