تکنیک مانور والسالوا

تکنیک مانور والسالوا
مانور والسالوا چیست؟ وقتی نفس را می‌گیرید و قدرت این که نفس را خارج کنید را دارید ولی خارج نمی‌کنید این کار را مانور والسالوا می‌گویند. مانور والسالوا چرا باعث افزایش خون می‌شود؟ وقتی نفس دیافراگم می‌کشید، فشار برای باز دم می‌آید، ولی راه را بسته‌ اید و فشار برای قفسه سینه می‌آید و فشار خون بالا می‌رود قلب منقبض می‌شود و از بطن چپ قلب به کل بدن انتقال داده می‌شود. کارایی این تکنیک چیست؟ از این تکینک برای افزایش موقت فشار خون استفاده می‌کنند. مثلا وزنه بردار در حرکت دو ضرب وزنه را بالا آورده است چند تا نفس چاق می‌کند و حبس می‌کند وقتی ضرب دوم را انجام می‌دهد نفس خود را کاملاً تخلیه می‌کند. نکته: افراد مبتلا به بیماری پر فشار خونی نباید از این شیوه استفاده کنند. دسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهمانور والسالواتنفسدیافراگم16 بازدید