چرا عضله کوچیک میشه؟ راه حل آن چیست؟

چرا عضله کوچیک میشه؟ راه حل آن چیست؟
سه نوع کاهش حجم عضلانی داریم که گاهی اوقات افراد بنا به دلایل مختلف با آن روبه رو می‌شود و البته این مشکل کاملا قابل حل است اما نکته‌ای وجود دارد؛ برخی از مربی‌ها هر گونه کاهش سایز عضلانی که رخ می‌دهد را به آتروفی ارتباط می‌دهند اما هر کاهش سایز‌ عضلانی آتروفی نام ندارد، در اینجا ما انواع کاهش سایز عضلانی را خدمت‌تان توضیح خواهیم داد. آتروفی نوع اول آن آتروفی نام دارد که در اثر عدم فعالیت یا بی‌تمرینی اتفاق می‌افتد و باعث کاهش حجم عضله در فرد می‌شود. مثلاً فردی که تمرین انجام می‌داده ولی بنا بر هر علتی تمرین خود را قطع کرده یا فردی که دچار آسیب شده و قسمت آسیب‌دیده فرد فعالیتی نداشته باشد، سایز عضله آن قسمت کم می‌شود که به آن آتروفی می‌گویند، که در اثر تمرین مجدد می‌توان دوباره حجم عضلانی را ایجاد ‌کرد. سارکوپنیا نوع دوم در اثر افزایش سن به وجود می‌‌آید، که سارکوپنیا نام دارد. زمانی که سن فرد از 40 سال به بالا می‌رود و به 60 یا 70 سال نزدیک می‌شود، به ازای هر سال از عمر خود، درصدی از حجم عضلانی‌اش کم می‌شود. پس سارکوپنیا نوعی از کاهش حجم عضلانی است که علت به وجود آمدن آن، افزایش سن فرد است، که با انجام فعالیت بدنی منظم می‌شود جلوی آن را گرفت یا حداقل باعث کاهش‌روند پیشرفت سارکوپنیا در افراد شود و یا باعث افزایش درصد عضله در سنین 50 یا 60 سال شود، یا حتی درصد عضله را، در این سنین هم بیشتر کرد. کاشکسی نوع سوم کاهش عضله کاشکسی نام دارد، که در اثر بیماری‌های که معمولاً از نوع بیماری متابولیکی است، اتفاق می‌افتد. برای مثال دیده‌اید، شخصی که مبتلا به نوعی سرطان است دچار لاغری و کاهش سایز می‌شود. جالب است که بدانید تحقیقاتی انجام شده و به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که مبتلا به انواع سرطان هستند، با انجام تمرینات منظم نظیر، تمرینات هوازی و تا حدود خیلی کم تمرینات قدرتی و مقاومتی که با وزنه‌های سبک که تحت نظر متخصص باشد، می‌تواند جلوی پیشرفت کاهش عضلانی را بگیرد، که یعنی سرعت لاغر شدن را کم می‌کند و فرد دیرتر لاغر می‌شود و همچنین باعث می‌شود که عوارض کمتری را فرآیند شیمی درمانی در فرد مشاهده کنیم. دسته‌بندیروش‌های تمرینیکلید‌واژهکاهش سایز عضلهکوچک شدن حجم عضلاتکاهش حجم عضلانیلاغریآتروفیسارکوپنیاکاشکسیبی تمرینیعدم فعالیتافزایش سنبیماری متابولیکیسرطان