مصرف الکل بر روی بدن چه اثراتی دارد؟

مصرف الکل بر روی بدن چه اثراتی دارد؟
پژوهش‌گران طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که مصرف مشروبات الکلی: 1. رشد عضلات را کم می‌کند. 2. سلول‌ها را کم آب می‌کند. 3. از ریکاوری عضلات جلوگیری می‌کند. 4. تبدیل انرژی در بدن را مختل می‌کند. مصرف الکل علاوه بر میزان کالری زیادی که به بدن وارد می‌کند، می‌تواند باعث چاقی شود و جلوی رشد عضلات را می‌گیرد. آیا الکل جلوی عضله سازی را می‌گیرد؟ 1. به‌دلیل کم آبی ایجاد شده در محیط سلولی، فرایندهای آنابولیک و سنتز (ساختن) پروتئین دچار اختلال می‌شود. 2. مصرف بیش از اندازه الکل در بلند مدت باعث کاهش شدت تمرینات می‌شود که خودش دلیل عدم ترشح هورمون‌های دخیل در تولید پروتئین است. 3. وقتی الکل مصرف می‌کنید، جذب مواد مغذی که برای ساخت عضلات نیاز دارید کاهش پیدا می‌کند، مثل منیزیم، پتاسیم، سدیم و... 4. طی تحقیقی ثابت شده میزان ترشح هورمون تستوسترون که در عضله سازی نقش مهمی دارد، در افراد الکلی می‌تواند تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کند. مهم: اگر ورزشکاری مخصوصاً بدن‌سازی و حرفه‌ای کار می‌کند، توصیه می‌شود از مشروبات الکلی استفاده نکند. vayasport.comدسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهالکلعضلاتچاقیعضلهماهیچهعوارض21 بازدید