هنگام آلودگی هوا چگونه ورزش کنیم؟

هنگام آلودگی هوا چگونه ورزش کنیم؟
با توجه به شرایط آلودگی هوای موجود در کلان‌شهرها و از طرف دیگر، پاندمی کرونا، توصیه به انجام تمرینات بدنی در منزل افزایش داشته است. از طرفی، تمرینات بدنی در هوای آلوده باعث افزایش اثرات منفی آلودگی هوا بر انسان می‌شود. چرا که باعث ورود حجم بالایی از ذرات معلق و گازهای آلوده به بدن می‌گردد. دقت کنید که در چنین شرایطی انجام حرکات ورزشی در فضای باز نه‌تنها برای بدن مفید نیست، که مضر نیز است. برای کمتر کردن عوارض ناشی از آلودگی هوا، لازم است که در فضای بیرون از منزل و فضای باز، ورزش انجام نشود و مکانی انتخاب گردد که فاصله زیادی با اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان اصلی دارد و اگر در اماکن سرپوشیده ورزش می‌کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که آن مکان از تهویه و تصفیه هوای مناسب برخوردار باشد. اما وقتی هوا آلوده است و می‌خواهیم تمرین کنیم چگونه در برابر آلودگی هوا از خودمون محافظت کنیم؟ ۱. کاهش زمان فعالیت بدنی ۲. کاهش شدت فعالیت بدنی ۳. منتقل کردن فعالیت های بدنی به داخل منزل نکته: در شاخص آلودگی هوای ۱۰۱ تا ۱۵۰ توصیه به ورزش در منزل شده و در نمایه بالاتر از ۱۵۱ ورزش در بیرون منزل کاملا منع شده است. vayasport.comدسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهشاخص آلودگی هواتمرین در منزلذرات معلقگازهای آلودهاماکن سرپوشیده455 بازدید