روزه‌داران چه اشتباهاتی در تغذیه ماه رمضان می‌کنند؟

روزه‌داران چه اشتباهاتی در تغذیه ماه رمضان می‌کنند؟
هرچند یک جنبه از روزه داری، فرآیندی مذهبی و اعتقادی است، ولی خودداری از خوردن و نوشیدن از قبل طلوع آفتاب تا غروب آن، نوعی از رژیم فستینگ است که بعضی‌ها به آن فستینگ مذهبی هم می‌گویند. اشتباهات روزه‌داران در تغذیه‌هایشان چیست؟ ۱. زیاده‌روی در خوردن و آشامیدن در یک وعده ۲. استفاده بیش از حد از غذاهای سرخ شده ۳. عدم جویدن کافی غذا و بلع سریع ۴. زیاده‌روی در استفاده از نوشیدنی‌های کافئین‌دار و قهوه ۵. استفاده بیش از حد از شیرینی‌ها بلافاصله پس از افطار ۶. استفاده از غذاهای چرب در سحری ۷. غفلت از غذاهای سالم ۸. حذف وعده سحری ۹. استفاده زیاد از غذاهای سرشار از سدیم مثل: سس گوجه، نان و خمیرهای آماده ۱۰. استفاده زیاد از شیرین کننده‌های مصنوعی vayasport.comدسته‌بندیتغذیه سالمکلید‌واژهمذهبیاعتقادیفستینگخوردنآشامیدن69 بازدید