زنان یائسه در تمرینات چه نکاتی را باید توجه کنند؟

زنان یائسه در تمرینات چه نکاتی را باید توجه کنند؟
وقتی اولین بار می‌خواهید برنامه تخصصی بنویسید، از کیس‌های تمرینی سخت، مثل خانم‌های یائسه شروع نکنید. در برنامه نویسی این عزیزان خیلی خیلی دقت کنید. خانم‌های یائسه، به‌دلیل کاهش فعالیت‌های برخی هورمون‌ها در بدن‌شان که برخی از آن سوخت و سازی هستند، پاسخ و سازگاری‌های موثری (مثل سنین پائین‌تر) از خودشان نشان نمی‌دهند. در نتیجه، مربی که تمرین می‌دهد، فکر می‌کند برنامه‌اش مشکل دارد. ولی اگر چند نکته را رعایت کند، می‌بینید که هم خود و هم آن‌ها از تمرینات راضی می‌شوند. نکات: 1. اولویت با تمرینات قدرتی 2. تمرینات هوازی با حداقل توانایی فرد شروع شود 3. تجویز تمرینات ویژه تقویت بافت استخوانی 4. اخذ مواد معدنی لازم و کافی 5. تمرینات پرفشار ممنوع 6. تاکید بر حفظ روابط زناشویی 7. تجویز تمرینات مفرح و ریتمیک vayasport.comدسته‌بندیسالمندانکلید‌واژهزنانیائسهتمرینورزش212 بازدید