ورزش باعث بزرگ تر شدن سینه خانم ها می‌شود؟

ورزش باعث بزرگ تر شدن سینه خانم ها می‌شود؟
نخست باید منظور از سینه را مشخص کنیم. چون ما یک عضله سینه ای داریم دو عضله سینه‌ای بزرگ و کوچک که هم در خانم‌ها وجود دارد و هم در آقایان؛ و یک اندام در زنان داریم که از بافت چربی، غدد، لوبول‌ها، عروق و اعصاب تشکیل شده در واقع روی عضله سینه‌ای آنان قرار گرفته و بیشتر ترکیب آن از چربی تشکیل شده است. شکل ویژه پستان‌ها و جایگاه مخصوص‌شان از طریق رباط‌های خاصی که بافت پستان‌ها را در بر گرفته و آن‌ها را نگهداری می‌کنند، تعیین می‌گردد. این رشته‌ها که به رباط‌های کوپر معروف‌اند. در دوره بارداری و یا کهولت سن، شل و یا کشیده می‌شوند و باعث افتادگی سینه‌ها می‌شوند. اگر تمرینات ورزشی با هدف افزایش حجم و سایز عضلانی باشند، تنها باعث افزایش حجم عضله سینه‌ای خواهد شد که البته این رشد عضله در بانوانی که هورمون استفاده نمی‌کنند، بسیار کمتر از آن است که بتواند تاثیری روی بافت عضله سینه ای داشته باشد. اما اگر تمرینات به صورت هوازی و کاهش وزن باشد و رژیم کاهش وزن نیز اجرا گردد، قطعا همانند سایر چربی های بدن، چربی بافت سینه‌ای نیز کاهش پیدا خواهند کرد و هر چقدر هم حرکت بالا سینه یا زیر سینه زده شود مانع این موضوع نخواهد شد. نکته مهم: بافت چربی سینه بانوان، با ورزش یا کوچک می‌شود یا همان اندازه می‌ماند و ورزش صرفاً می‌تواند در لیفت شدن یا تاحدودی جلو آمدن سینه ها موثر واقع شود، ولی باعث افزایش مقدار بافت چربی و سایز سینه در بانوان نخواهد شد. شاید این مطلب زیاد خوشایند نباشد، اما واقعیت است. برخی متخصصین تغذیه در بُعد تبلیغاتی، در صفحات خود از تاثیر ورزش بر فرم‌دهی شکل سینه هم صحبت کرده‌اند که کاملا اشتباه است. نکته مهم: یک خانم هرگز نباید درصد چربی بدنش به کمتر از پانزده درصد برسد. این عدد برای آقایان چهار تا پنج درصد است. نکته: وراثت در نوع بازخورد بافت سینه به تمرینات بدنی، شدیدا موثر و تعیین کننده است. vayasport.comدسته‌بندیبانوانکلید‌واژهپستانسایز سینهتمرینبانوانکوچک شدن سینهورزش1271 بازدید