بهترین میزان وزنه برای افزایش حجم

بهترین میزان وزنه برای افزایش حجم
بهترین شدت و میزان وزنه‌ای (سنگینی وزنه‌ای) که می‌توانیم اتنخاب کنیم برای اینکه هایپرتروفی (افزایش حجم عضله) داشته باشیم چه شدتی است و چه وزنه‌ای است؟ در منابع تئوریک، توصیه شده بین وزنه‌های 85 تا 95 و حتی 100 درصد 1RM را در تکرارها و ست‌هایی که توی اون سیستم های تمرینی قید شده انجام بدهند. ولی شیوه‌های دیگری هم است مثل BFR. روش BFR برای هایپرتروفی میزان خون وارده شده به عضله را کاهش می‌دهند و شدت یا وزنه را یه مقدار سبک تر می‌گیرند یا مثلا وزنه را بین 45 یا 50 درصد فرد می‌گیرند ولی تکرارهای بالا میدهد این ها هم تحقیقات نشان داده که همان حجم را ایجاد میکند که در شدت های 85 تا 95 درصد 1RM میتواند برای عضله ایجاد کند. دسته‌بندیروش‌های تمرینیکلید‌واژهبی اف آرBFRهایپرتروفیافزایش حجم عضله1RM479 بازدید