تمریناتی که برای تقویت حس ششم

تمریناتی که برای تقویت حس ششم
همه ما اسم حس ششم را در زندگی روزمره شنیده‌ایم که فراتر از حس‌های پنج گانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) بوده و مرسوم است که ما را در پیش بینی رفتار و اتفاقات آینده کمک می‌کند. در علوم ورزشی و تمرین به حس ششم، حس عمقی گفته می‌شود. این حس عمقی یا حس ششم به ما کمک می‌کند موقعیت مفصل را برای حرکت تشخیص داده و میزان نیروی وارد بر آن را تعیین کنیم که خیلی در عمل کاربردی است و هر روز حتی بطور غیر آگاهانه از آن استفاده می‌کنیم. وقتی این حس تقویت شود، ورزشکار مقدار پرش، ارتفاع فرود، تنظیم زاویه مچ دست و آرنج برای دریافت توپ و... را بهتر تشخیص می‌دهد و درست تنظیم می‌کند تا آسیبی نبیند. برای بهبود این حس که عموماً توسط تمرینات ویژه تعادلی و قدرتی و تقویت تاندون، لیگامنت، عضلات و اعصاب مربوط است اتفاق می‌افتد. نکته علمی و کاربردی: به لحاظ عملکردی سه نوع عصب در بدن داریم. ۱. اینتروسپتیو ۲. اکستروسپتیو ۳. پروپریوسپتیو اینتروسپتیو: وظیفه انتقال پیام‌های مربوط به احساسات درونی، نظیر حالت تهوع، دل پیچه و... اکستروسپتیو: وظیفه انتقال پیام‌های مربوط به احساسات بیرونی، نظیر نور زیاد، صدای بلند، سطح سرد و... پروپریوسپتیو: وظیفه انتقال پیام های مربوط به نحوه قرارگیری اندام‌ها و انتقال نیرو در حین حرکت و یا سکون در عضلات، مفاصل و... vayasport.comدسته‌بندیروش‌های تمرینیکلید‌واژهحس عمقیحس ششمدستگاه عصبیدستگاه عضلانی20 بازدید