دم و بازدم در تمرینات بدنسازی و فیتنس

دم و بازدم در تمرینات بدنسازی و فیتنس
برای بازدهی بهتر در تمرینات ایزوتونیک، بهتر است تکنیک تنفس صحیح در بدنسازی را رعایت کنیم. به این صورت که هنگام فاز انقباض کانسنتریک (همان بخش کوتاه شونده، درونگرا و یا فاز مثبت حرکت) عمل بازدم را انجام دهید. در مورد دم نیز زمان فاز انقباض ایسنتریک (همان بخش طویل شونده، درونگرا و یا فاز منفی حرکت)، بهترین زمان است. ‌ در تمرینات ایزومتریک که طول عضله در حین انقباض ثابت است چه کنیم؟ در این تمرینات، از حبس کردن نفس خودداری کنید و عمل دم و بازدم را در طول مدت زمانی که مشغول آن تمرین هستید با آرامش کافی و به صورت منظم انجام دهید. نکات مهم: قبل از شروع هر ست، یعنی در زمان استراحت بین ست‌ها بهتر است نفس عمیق بکشید تا شرایط تنفسی شما منظم شده و آمادگی لازم برای اجرای حرکت را داشته باشید. این کار در واقع به ریکاوری بهتر شما برای شروع ست جدید، کمک می‌کند. ‌ بهتر است تا حد امکان از بینی برای دم و از دهان برای بازدم استفاده کنید. (در شرایط دمایی و رطوبتی متعادل و عدم آلودگی هوا، چندان فرقی ندارد. به این مورد زیاد حساس نشوید). ‌ توجه: می‌توانید از عصاره اکالیپتوس برای باز شدن مجاری تنفسی (بینی) استفاده کنید. ‌ همانطور که عضلات شما بزرگ و قوی‌تر می‌شوند، سیستم قلبی عروقی شما نیز باید تقویت شود تا پاسخگوی حجم عضلات شما باشد. پس تمرینات هوازی را برای تقویت سیستم قلبی عروقی فراموش نکنید. ولی افراط در تمرینات هوازی می‌تواند تمرینات قدرتی شما را تحت تاثیر قرار دهد. vayasport.comدسته‌بندیروش‌های تمرینیکلید‌واژهتنفسورزشبدنسازیایزوتونیکایزومتریکتمرین21 بازدید