دلخوشی‌های باشگاه

دلخوشی‌های باشگاه
خیلی وقت‌ها است ما در تمرین و باشگاه، تلاش می‌کنیم، انرژی از دست می‌دهیم و خسته می‌شویم. ولی اون وسط یه اتفاقی میوفته که حالم آدمو خوب می‌کنه. ۱. وزنه از دستت میوفته و با پات، جاخالی میدی. ۲. توپ تنیس باشگاه رو شوت میکنی، دقیقاً میخوره به همون جایی که می‌خواستی. ۳. کش تمرینی در میره، ولی به کسی نمی‌خوره. ۴. میری سرویس بهداشتی باشگاه، می‌بینی مایع دستشویی رو تازه خریدن. ۵. یکی با نی‌نی کوچولوش میاد باشگاه. ۶. یه هم باشگاهی قدیمی میاد توو. ۷. یکی توو باشگاه، عطری که دوست داری رو زده. ۸. سخت ترین جای تمرین، موزیکی که دوسش داری، پلی میشه. ۹. وسط تمرین، گوشی مربیت پشت سر هم زنگ می‌خوره. ۱۰. صابون باشگاه، بویی که تو دوست داری رو میده. ۱۱. وسط کلاس، یکی یه چایی میده دستت. ۱۲. مربی تردمیل آخر کلاست رو تخفیف میده vayasport.comدسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهدلخوشیآرامشتمرینبدنسازی229 بازدید