تمرین و ورزش برای پیشگیری از پوکی استخوان

تمرین و ورزش برای پیشگیری از پوکی استخوان
اولاً پوکی استخوان بیماری نیست که بخواهید درمانش کنید از قبل باید پیشگیری کرده باشید از طریق تغذیه یا فعالیت بدنی خانم‌هایی که شیردهی داشتند احتمال پوکی استخوان‌شان در یائسگی از خانمی که شیردهی نداشته، بیشتر است. آقایان کمتر نسبت به خانم‌ها به پوکی استخوان مبتلا می‌شوند. (به دلیل شیردهی بانوان) چرا نرم دویدن بیشتر از راه رفتن پیشگیری می‌کند از پوکی استخوان؟ شما راه می‌روید یه فشاری به استخوان‌ها میاد ولی وقتی دارید می‌دوید این پریدن فشار مکانیکی به استخوان وارد می‌کند و احتمال ذخیره مواد معدنی (افزایش بیشتر چگالی استخوان) در استخوان‌ها را افزایش می‌دهد. نتیجه: نرم دویدن پیشگیری بیشتری می‌کند از پوکی استخوان نسبت به پیاده‌روی. تمرینات مقاومتی قدرتی (وزنه زدن) هم می‌تواند کمک کند به پیشگیری از پوکی استخوان. vayasport.comدسته‌بندیسالمندانکلید‌واژهتمریناتپیاده روینرم دویدنهوازی14 بازدید